MANABI外語学院

MANABI外語学院

2018.07.23 Nagano

ชั้นเรียนเขียนพู่กันจีน โปรแกรมระยะสั้น (สาขานากาโนะ)

ชั้นเรียนเขียนพู่กันจีน โปรแกรมระยะสั้น

เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้เขียนตัวอักษรด้วยพู่กันจีน
ตัวอักษรคันจิยาก แต่ว่านักเรียนก็เพลิดเพลินกับการเขียน