japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

ธุรกิจโปรแกรม

โปรแกรมหางานในญี่ปุ่น (ออนไลน์)

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI ได้จัดโปรแกรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการหางานในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากโปรแกรมนี้เปิดสอนในรูปแบบออนไลน์จึงไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น ทุกคนที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตจึงสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้

ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนเฉพาะทาง หรือผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นในช่วง Working Holiday รวมไปถึงผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศของตนเองและมีความใฝ่ฝันที่จะทำงานในประเทศญี่ปุ่นก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้เช่นกัน กรุณาติดต่อโรงเรียนหากต้องการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้

 

ตัวอย่าง หลักสูตรในโปรแกรม

1.ปฐมนิเทศ (ทดสอบความถนัดทางอาชีพ, การวิเคราะห์ตนเอง ฯลฯ)
2.วิเคราะห์ตนเอง (แบบฝึกหัดการสร้างเอกสารการวิเคราะห์ตนเอง)
3.เกี่ยวกับวีซ่าการทำงานที่ญี่ปุ่น
4.เงื่อนไขการเข้าทำงานในญี่ปุ่น
5.วัฒนธรรมธุรกิจญี่ปุ่น (ทรัพยากรบุคคลที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการจ้างงาน)
6.ฝึกวิธีการหางาน เเละฝึกวิธีการวิเคราะห์บริษัท
7.การสมัครงานเเละการกรอกใบสมัคร (วิธีการสมัครงาน, ฝึกวิธีการกรอกใบสมัครงาน)
8.การสื่อสารกับบริษัทต่างๆ (วิธีเขียนเซูเม่, เขียนจดหมาย อีเมล, การคุยโทรศัพท์)
9.การสอบการจ้างงาน (ความรู้ทั่วไป SPI)
10.ฝึกการสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,500 เยน ※สำหรับนักเรียนปัจจุบัน, ศิษย์เก่า และผู้ที่วางแผนจะสมัครเรียนที่MANABI สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ฟรี

โปรแกรมฝึกงานในโรงแรมรีสอร์ท

โปรแกรมฝึกงานในโรงแรมรีสอร์ท

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาด้วยวีซ่าWorking Holiday หรือผู้ที่วางแผนจะมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น การเรียนการสอนจะประกอบด้วย 「เรียนภาษาญี่ปุ่น」→ 「พื้นฐานมารยาททางธุรกิจ」→ 「ฝึกงานในรีสอร์ท (ได้รับค่าแรง)」โดยเราจะมุ่งเน้นการสอนมารยาททางธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ในขณะที่เรียนทบทวนความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปด้วย

เมื่อเรียนจบหลักสูตรมารยาททางธุรกิจแล้ว เราจะแนะนำสถานที่ฝึกงานเป็นโรงแรมในเครือของโรงเรียน ช่วงฤดูร้อนจะฝึกงานในรีสอร์ทใกล้กับทะเล ฤดูหนาวจะฝึกในโรงแรมที่มีสถานที่เล่นสกี
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้าในส่วนของร้านอาหาร แคชเชียร์ เป็นต้น นอกจากจะได้รับค่าแรงในระหว่างฝึกงานและประสบการณ์การทำงานในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพได้ด้วย

เงื่อนไขการสมัครเรียน

ต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป / เป็นผู้ที่ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับอนุญาตในการลางาน

※ต้องสอบสัมภาษณ์