MANABI外語学院

MANABI外語学院

2018.07.20 Nagano

Giới thiệu trường Phúc lợi Ueda Keiai (Phân hiệu Nagano)

Đã có buổi giới thiệu về trường dạy nghề Phúc lợi Ueda Keiai (Ueda Fukushi Keiai Gakuin)
Đã có 60 học sinh tham gia và chăm chú nghe giới thiệu.
Các em cũng đã đặt ra rất nhiều câu hỏi.