MANABI外語学院

MANABI外語学院

ビジネスプログラム

Chương trình kinh doanh

Học viện ngoại ngữ MANABI có chương trình học kĩ năng business bắt buộc cần thiết khi muốn đi làm tại Nhật cho học sinh có trình độ tiếng Nhât trung – thượng cấp.

Chương trình giảng dạy

1.Tự phân tích, phỏng vấn cá nhân
2.Cách viết sơ yếu lý lịch
3.Bài giảng của nhà tuyển dụng kinh doanh
4.Cách viết đơn đăng ký
5.Nghi thức business cơ bản
(HÌnh thức cá nhân/cách ra vào phòng/cách nói chuyện/cách viết thư / cách làm việc của người Nhật)
6.Thực hành phỏng vấn
7.Tham quan nhà máy
8.Lớp học cách sử dụng kính ngữ

Chương trình kinh doanh

Chương trình kinh doanh