MANABI外語学院

MANABI外語学院

2018.07.22 Nagano

Lễ hội Gion Ueda

Học sinh MANABI đã tham gia lễ hội Gion Ueda.
Các bạn đã cùng nhau khiêng Mikoshi (miếu thần)
Trời đã rất nóng nhưng các bạn đã rất cố gắng.