MANABI外語学院

MANABI外語学院

2019.02.12 Nagano

Lớp học Kimono

Học sinh đã được trải nhiệm việc mặc Kimono.
Các em đã mặc Kimono, đi dạo phố và đã chụp nhiều hình.
Trông các bạn đã rất là vui.