MANABI外語学院

MANABI外語学院

2018.07.23 Nagano

Lớp học Thư pháp – Khóa học ngắn hạn (Phân hiệu Nagano)

Lớp học Thư pháp – Khóa học ngắn hạn

Lần đầu tiên các bạn đã được trải nghiệm viết Thư pháp.
Chữ Hán thật là khó nhưng các bạn đã luyện viết thật vui.