MANABI外語学院

MANABI外語学院

2019.02.01 Nagano

Trải nghiệm văn hóa

Học sinh đã cùng trải nghiệm Thư pháp và Trà đạo.
Có rất nhiều bạn là lần đầu tiên trải nghiệm, trông các bạn rất vui.

【Lớp học Thư pháp】

【Lớp học Trà đạo】