Lễ hội MANABI (Phân hiệu Nagano) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.02.17 Nagano

Lễ hội MANABI (Phân hiệu Nagano)

Lễ hội trường MANABI lần thứ 13 đã được tổ chức ngày 17 tháng 2

Phần 1 là cuộc thi Diễn thuyết và Báo tường (giới thiệu về các nước)

Phần 2 là Biểu diễn sân khấu (“Câu nói nhanh” và “Trắc nghiệm về ẩm thực các nước”).

Các bạn đã rất cố gắng.