วันที่ 17 กุมภาพันธ์ โรงเรียนได้จัดเทศกาล MANABI ครั้งที่ 13 ขึ้น | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.02.17 Nagano

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ โรงเรียนได้จัดเทศกาล MANABI ครั้งที่ 13 ขึ้น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ โรงเรียนได้จัดเทศกาล MANABI ครั้งที่ 13 ขึ้น

ช่วงที่ 1 ประกวดสุนทรพจน์ และจัดบูธ (แนะนำประเทศของตนเอง)
ช่วงที่ 2 กิจกรรมบนเวที (「คำศัพท์พูดเร็ว」และ 「คำถามเกี่ยวกับอาหารของประเทศตนเอง」)
นักเรียนทุกคนพยายามกันอย่างสุดความสามารถเลยนะ