Japanese能力検定[VI] | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

Bạn muốn đậu kì thi Năng lực Nhật ngữ

Bạn muốn đậu kì thi Năng lực Nhật ngữ

Kỳ dài hạn(Sinh viên có nguyện vọng học từ 6 tháng trở lên)

Đây là chương trình dành cho những sinh viên có nguyện vọng học nhằm nâng cao năng lực tiếng Nhật, trải nghiệm thực tế văn hóa Nhật Bản hoặc vì sở thích, công việc… Thông qua chương trình này, sinh viên có thể dễ dàng nâng cao trình độ năng lực tiếng Nhật của mình, từ các môn cơ bản như Nghe, Nói, Đọc, Viết hay kiến thức tổng thể về tiếng Nhật một cách bao quát nhất. Đây cũng là chương trình đặc biệt tập trung đào tạo cho những sinh viên có nguyện vọng tham gia kỳ thi Năng lực Nhật ngữ tổ chức vào tháng 7 và tháng 12 hàng năm.

Bạn muốn đậu kì thi Năng lực Nhật ngữ

Kỳ ngắn hạn(Dành cho sinh viên có nguyện vọng học từ 2 tuần tới 3 tháng)

Chương trình ngắn hạn vừa nhằm tập trung đào tạo tiếng Nhật trong thời gian ngắn bao gồm các kỹ năng cơ bản như Nghe, Nói, Đọc, Viết, vừa đảm bảo người học có thể trải nghiệm đời sống, văn hóa, phong tục tập quán Nhật Bản, vừa nâng cao trình độ tiếng Nhật của người học. Chương trình này cũng đáp ứng nhu cầu cho những người muốn thi Kỳ thi năng lực tiếng Nhật vào tháng 7 và tháng 12.

Học kỳ
Tháng 4 – tháng 6 / Tháng 7 – tháng 9 / Tháng 10 – tháng 12 / Tháng 1 – tháng 3