Đào tạo của MANABI | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

Quan điểm về đào tạo

Quan điểm về đào tạo
"Nơi nào có ý chí nơi đó có thành công"

Mục đích đào tạo của chúng tôi là giúp các em học sinh định hướng được rõ hơn ước mơ của mình và có thể thành công trong tương lai. Khi các em có thể phát huy được tối đa tiền năng đó, cũng chính là lúc ước mơ của các em sẽ trở thành hiện thực

Chính sách đào tạo

・Tại học viện Nhật ngữ MANABI có đội ngũ giảng viên luôn quan tâm chân thành, chu đáo với từng học sinh trong việc giảng dạy, nhằm nâng cao năng lực Nhật ngữ của các em. Đồng thời luôn cố gắng hết mình trong việc truyền đạt một cách dễ hiểu nhất về văn hóa, luật lệ xã hội Nhật Bản cũng như hỗ trợ các em trong việc thực hiện hóa ước mơ của mình.
・Đội ngũ giảng viên tiếng Nhật của Học viện Nhật ngữ MANABI, luôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, thông qua việc trau dồi kiến thức và sự am hiểu của bản thân. Luôn nỗ lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng và đóng góp cho sự phát triển của nền giáo dục tiếng Nhật.
・Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Học viện Nhật ngữ MANABI, có một tầm nhìn bao quát về xã hội nhiều biến động hiện nay. Góp phần truyền bá về con người và văn hóa Nhật Bản thông qua việc đào tạo tiếng Nhật, đồng thời không ngừng cố gắng phục vụ cho xã hội và trên thế giới.<>br

Mục tiêu đào tạo

"Mục tiêu đào tạo"
①Hỗ trợ học sinh rèn luyện năng lực tự học
②Khám phá bản thân
③Nuôi dưỡng tri thức mang tầm quốc tế
④Cảm nhận và thấu hiểu ngôn ngữ Nhật
⑤Rèn luyện năng lực tiếng Nhật thực tiễn
<Hình ảnh nguồn nhân lực>
・Để trở thành người có chí hướng cao có thể thực hiện được hoài bão. Chuyên tâm học tập tiếng Nhật và trở thành nguồn nhân lực có chí hướng tiến thủ ở mỗi cấp độ.
・Thông qua việc học tiếng Nhật, học sinh có thể tìm hiểu thêm về xã hội và văn hóa Nhật Bản, cũng như xem trọng tinh thần tập thể. Học tập và trải nghiệm cuộc sống da dạng, từ kinh nghiệm tích lũy đó có để có thể sống tự lập, và trở thành nguồn nhân lực có vốn sống dày dặn và có óc sáng tạo linh hoạt.
・Hiểu về Nhật Bản cũng như nhiều nước trên thế giới, trở thành người có tinh thần đoàn kết cũng như sự khiêm nhường để có thể hợp tác với mọi người trên thế giới và hoàn thành tốt việc học của mình tại Nhật Bản.

Hệ thống giáo dục

Giáo dục phù hợp với năng lực

Trình độ tiếng Nhật chia thành 8 cấp độ

Người nước ngoài khi sinh sống tại Nhật Bản thì tiếng Nhật là một công cụ không thể thiếu.
Tại trường MANABI, bạn sẽ được đào tạo từ cách chào hỏi đến việc chuẩn bị học lên cao học,
hỗ trợ đi làm tại Nhật Bản.Nhất định bạn có thể nâng cao trình độ
tiếng Nhật của mình.

Trình độ tiếng Nhật chia thành 8 cấp độ

Người nước ngoài khi sinh sống tại Nhật Bản thì tiếng Nhật là một công cụ không thể thiếu.
Tại trường MANABI, bạn sẽ được đào tạo từ cách chào hỏi đến việc chuẩn bị học lên cao học,
hỗ trợ đi làm tại Nhật Bản.Nhất định bạn có thể nâng cao trình độ
tiếng Nhật của mình.