japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

Khóa dự bị Cao học

Khóa dự bị Cao học

Cao học là bậc học có cấp độ cao và chuyên sâu hơn so với bậc Đại học, nhằm mục đích nghiên cứu, nâng cao kiến thức đã học trong trường Đại học. Chương trình học được tổ chức trong các Khoa nghiên cứu của trường Đại học, để được chấp nhận vào học tại đây, người học phải tham gia thi (gồm các môn thi riêng tùy theo từng trường) cũng có những trường yêu cầu phải được Giáo sư hướng dẫn đồng ý từ trước đó, và trước khi thi phải hoàn thành Bản kế hoạch nghiên cứu. Trước khi vào học Cao học, sinh viên có thể học thử trước với tư cách là Nghiên cứu sinh.

Điều kiện
  • Đạt trình độ tiếng Nhật từ cấp độ N2 kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) tính tới thời điểm kỳ học tháng 4.
  • Sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ 4 năm hoặc 3 năm.
  • Có đề tài nghiên cứu cụ thể.
  • Tính từ khi nhập học, phải có khả năng học ít nhất tới tháng 4 năm sau đó.

Quá trình cho đến khi nhập học vào cao học

01

Chuẩn bị

Tìm hiểu thông tin của những công trình nghiên cứu trước đó. Cụ thể hóa đề tài nghiên cứu của bản thân.
02

Hoàn thành kế hoạch nghiên cứu

Bản Kế hoạch nghiên cứu là ''giấy thông hành'' trước khi bước vào kỳ thi Cao học. Để viết hoàn chỉnh được bản kế hoạch này, sinh viên cũng có thể tham khảo các Bản kế hoạch của những sinh viên đã thi đỗ trước đó.
03

Liên lạc với Giáo sư hướng dẫn

Trước tiên phải học cách liên lạc qua thư từ, email - là phương thức liên lạc cơ bản của người Nhật, sau đó sẽ được giáo viên MANABI hướng dẫn cụ thể cách liên lạc với Giáo sư trong các trường Đại học.
04

Gặp Giáo sư hướng dẫn

Luyện tập một cách triệt để về cách trả lời phỏng vấn, cách nói chuyện, lý giải thông tin, gửi - nhận liên lạc với Giáo sư... trước khi tham gia thi thực.
05

Thi

Sinh viên hoàn toàn có thể an tâm vì trước khi thi sẽ được tham khảo thông tin của những sinh viên đã thi ở những kỳ thi trước, cả về nội dung, cách thức của bài thi viết, phỏng vấn, ...