Chương trình kinh doanh | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

Tiếng Nhật thương mạiChương trình

Khóa học đào tạo về hoạt động tim việc tại Nhật Bản (online)

Học viện Nhật ngữ MANABI cung cấp khóa học trực tuyến bồi dưỡng các kỹ năng thiết yếu cho hoạt động tìm việc tại Nhật Bản. Đây là chương trình học trực tuyến, nên không chỉ các học viên đang ở Nhật Bản mà tất cả những người có nhu cầu, chỉ cần kết nối mạng là có thể tham gia được vào lớp học.
Người đã tốt nghiệp trường Nhật ngữ và đang học Đại học hay Chuyên môn, người đang lưu trú tại Nhật theo visa Working Holiday (Lao động trong kỳ nghỉ), người đang học Đại học tại nước ngoài nhưng có ý định tới Nhật Bản làm việc trong tương lai, đều có thể đăng ký tham gia khóa học.
Quý vị có hứng thú và nhu cầu xin hãy liên hệ với phía nhà trường.

Chương trình hướng dẫn tìm việc trực tuyến (10 buổi)

・Định hướng (Kiểm tra độ thích hợp nghề nghiệp, phân tích bản thân v.v)
・ Phân tích bản thân (Luyện tập cách viết đơn phân tích bản thân)
・ Về visa làm việc tại Nhật Bản
・ Điều kiện tìm việc ở Nhật Bản
・ Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản (Loại hình công nhân viên lý tưởng đối với các doanh nghiệp)
・Cách tìm kiếm công ty Cách nghiên cứu doanh nghiệp Thực tiễn
・ Ứng tuyển và xin việc (Cách ứng tuyển, luyện tập cách viết đơn xin việc)
・ Trao đổi với doanh nghiệp (Cách viết sơ yếu lý lịch, thư, mail, gọi điện thoại)
・Kỳ thi tuyển dụng (Kiến thức cơ bản, thi SPI)