Liên hệ | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

Liên hệ / Đơn đăng ký nhập học tại đây

MANABI có thiết lập nhiều cửa đối ứng để giải đáp các thắc mắc thông tin về trường.
Tùy vào nội dung câu hỏi mà có bộ phận giải đáp khác nhau, xin vui lòng tham khảo các mục bên dưới.
Ngoài ra xin hãy tham khảo mục các câu hỏi thường gặp.