Bảng biểu phí[VI] | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

Bảng biểu phí

Kỳ dài hạn(Sinh viên có nguyện vọng học từ 6 tháng trở lên)

 

Phí kiểm định  22,000JPY

※Phí kiểm định này yêu cầu nộp cùng lúc khi nộp hồ sơ đăng ký xin nhập học.

Phân viện Nagano(NAGANO UEDA)

Chi phí 1 năm

Tiền nhập học 55,000yen
Phí cơ sở 32,000yen
Học phí 688,000yen
Tổng 775,000yen

Phân viện Tokyo(Ryogoku)

Chi phí 1 năm

Tiền nhập học 55,000yen
Phí cơ sở 32,000yen
Học phí 756,000yen
Tổng 843,000yen

 

《Học phí》

Học phí đã bao gồm cả chi phí cơ sở vật chất.

 

※Khi nhập học, học sinh cần tham gia chế độ bảo hiểm dành cho du học sinh. Đây là phí bảo hiểm dành cho 1 năm (10,000 yên), học sinh sẽ cần đóng phí bảo hiểm này khi thanh toán học phí lúc nhập học. Trong trường hợp sau 1 năm, học sinh có nguyện vọng tiếp tục theo học tại nhà trường, học sinh sẽ cần chi trả phí bảo hiểm này đến khi tốt nghiệp. Bảo hiểm không thể hủy bỏ nếu học sinh nghỉ học giữa chừng. Bảo hiểm du học sinh này không chi trả viện phí đối với các trường hợp cần thăm khám bệnh viện do có bệnh mãn tính trước khi nhập cảnh, khám răng, khám thai sản… Sau khi nhập cảnh, nhà trường sẽ hướng dẫn chi tiết về loại bảo hiểm này.

※Cần đóng tiền sách giáo khoa sau khi xác định lớp học.

※Tùy từng hoạt động ngoại khóa, có trường hợp học sinh cần trả thêm một phần phụ phí trong đó.

※Chi phí học tập kể trên là số tiền đóng cho học kỳ từ tháng 4 năm 2024 tới tháng 3 năm 2025. Sau tháng 4 năm 2025, nhà trường có thể sẽ điều chỉnh thay đổi chi phí này và sẽ thu học phí theo mức giá mới..

※Học phí có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng do nhà trường chỉ định, hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiền học phí Flywire (www.flywire.com). Chi tiết thông tin sẽ được viết cụ thể trên hóa đơn.

※Phần học phí đóng sau khi nhập học sẽ được đóng theo mức học phí 6 tháng hoặc 9 tháng.

※Sau khi đã nộp phí nhập học, trường hợp xin tái xét hoặc tái nhập học thì không cần phải đóng tiền học phí một lần nữa. (giới hạn trong vòng 2 năm kể từ khi nộp đơn lần đầu)

Khóa học thông thường