โปรแกรมสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้านศิลปะ[THAI] | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปะ

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะ

สำหรับนักเรียนของ MANABI ที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยศิลปะ โรงเรียนจะแนะนำชั้นเรียนศิลปะของโรงเรียนกวดวิชาโทริน สาขาอากิฮาบาระ ที่ขึ้นชื่อเรื่องการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะโดยเฉพาะ นักเรียนจะได้เรียน Drawing และพื้นฐานอื่นที่จำเป็นทางด้านศิลปะ
โปรมแกรมนี้เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนพื้นฐานทางศิลปะไปพร้อมกันได้

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป (สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี)

ขั้นตอนการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยศิลปะ

01

ตั้งเป้าหมาย

จากมุมมองของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ (ด้านศิลปะ) โรงเรียนจะให้ข้อมูลและคำแนะนำในการกำหนดเป้าหมายในการเรียนและการสอบเข้าให้แคบลง
02

ปรับทักษะพื้นฐานการวาดภาพ UP

อาจารย์จะรวบรวมฝึกการวาดภาพขั้นพื้นฐานที่เหมาะกับทักษะและเป้าหมายของแต่ละคน
03

เสริมสร้างความเเข็งเเกร่งทางศิลปะ (ภาษาญี่ปุ่น)

นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ศิลปะและเรียนรู้วิธีการอธิบายงานของตนเองจากในชั้นเรียนทักษะการปฏิบัติ (ศิลปะ) นอกจากนี้จะมีการแสดงความคิดเห็นจากผู้สอนภาคปฏิบัติ (ศิลปะ) เป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปสู่การได้มาซึ่งคำศัพท์ทางศิลปะและการพัฒนาทักษะการสนทนาในภาษาญี่ปุ่น การเรียนรู้นี้จะนำไปสู่การสร้างพอร์ตโฟลิโอและการเตรียมการสัมภาษณ์
04

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน

โรงเรียนจะดูการทดสอบภาคปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่นักเรียนเเต่ละคนต้องการ เเละจะช่วยเตรียมตัวสำหรับการสอบจริง เช่น การฝึกสัมภาษณ์ และการสร้างพอร์ตโฟลิโอ
05

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน

นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะต้องรับมือทั้งการสอบข้อเขียน การสอบปฎิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ MANABI จะดูแลรับผิดชอบการสร้างทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ส่วนโทรินก็จะดูแลด้านการสอบภาคปฎิบัติ นักเรียนจะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะที่ต้องการได้อย่างแน่นอน