japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปะ

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะ

สำหรับนักเรียนของ MANABI ที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยศิลปะ โรงเรียนจะแนะนำชั้นเรียนศิลปะของโรงเรียนกวดวิชาโทริน สาขาอากิฮาบาระ ที่ขึ้นชื่อเรื่องการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะโดยเฉพาะ นักเรียนจะได้เรียน Drawing และพื้นฐานอื่นที่จำเป็นทางด้านศิลปะ
โปรมแกรมนี้เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนพื้นฐานทางศิลปะไปพร้อมกันได้

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป (สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี)

ขั้นตอนการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยศิลปะ

01

ตั้งเป้าหมาย/
ทักษะพื้นฐาน UP

ขณะที่เรียนพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่น ปีก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยนักเรียนก็จะได้รับคำเเนะนำจากโรงเรียนเพื่อทีจะได้ตัดสินใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการเข้าเรียนต่อ
02

ฟังบรรยาย/ เข้าร่วม Open Campus

เคล็ดลับของการสอบสัมภาษณ์ก็คือ "รู้เรื่องของมหาวิทยาลัยที่เราจะไปให้มากที่สุด"
การเข้าร่วมฟังบรรยายของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จัดในช่วงเดือนกรกฎาคมจะทำให้นักเรียนมีข้อมูลที่หลากหลายมาพูดคุยขณะสอบสัมภาษณ์ได้
03

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน

ในการเตรียมตัวสอบเข้า นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบและซักซ้อมการตอบคำถามสัมภาษณ์ พร้อมกับเตรียม Portfolio ให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติม
04

สอบ EJU ครั้งที่ 2

เป้าหมาย 300 คะแนน
แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแต่ทักษะภาษาญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งสำคัญ จึงต้องมีการฝึกฝนก่อนสอบจริงเพื่อให้ผลคะแนน EJU ออกมาดี
05

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน

นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะต้องรับมือทั้งการสอบข้อเขียน การสอบปฎิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ MANABI จะดูแลรับผิดชอบทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ส่วนโทรินก็จะดูแลด้านการสอบปฎิบัติ นักเรียนจะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะที่ต้องการได้อย่างแน่นอน