การสนับสนุน | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

ทุนการศึกษาของ MANABI

ทุนการศึกษาพิเศษของ MANABI

พิธีจบการศึกษา
สาขานากาโนะ และสาขาโตเกียว รวมทั้งหมด 2,500,000 เยน
  • ■สมัครเรียนระยะยาว 1 ปีขึ้นไป
  • ■ได้รับการเสนอชื่อจากคณาจารย์
  • ■ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม
  • ■ผลการเรียนดี ความประพฤติดีเด่น

ทุนการศึกษาสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง

500,000JPY

The University of Tokyo

300,000JPY

Kyoto University / Osaka University

200,000JPY

Hokkaido University/Tohoku University/Hitotsubashi University/Nagoya University/Kyushu University /Tokyo University of the Arts/ Institute of Technology

100,000JPY

(National)Tsukuba University / Ochanomizu University/ Tokyo University of Foreign StudiesTohoku University / Chiba University /Kobe University

(Private) Waseda University/Keio University / Sophia University

50,000JPY

(National) Saitama University /Yokohama National University/ Shinshu University

(Private)Meiji University/ Chuo University / Aoyamagakuin University/Rikkyo University/ Tama Art University/ Musashino Art University /Hosei University/Tokyo University of Science

Monbukagakusho Honors Scholarship
for Privately-Financed International Students

360,000 เยน/ปี  (เดือนละ 30,000เยน x 12 เดือน)
  • ■ผลการเรียนดี ความประพฤติดีเด่น
  • ■เป็นผู้ที่จะศึกษาต่อ
  • ■ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน
    ※มีผู้ได้รับทุนประมาณ 5-6 คน/ปี

การให้ความช่วยเหลือด้านการทำงานพิเศษ

ที่ MANABI เราจะคอยช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการทำงานพิเศษ สอนการเขียนเรซูเม่ แนะนำวิธีการหางานพิเศษ ฝึกการสอบสัมภาษณ์ และสอนมารยาทเเบบญี่ปุ่น แม้ว่าในช่วงแรกนักเรียนจะยังไม่มั่นใจในภาษาญี่ปุ่นของตนเอง เเต่ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือของเราจะทำให้สามารถเริ่มต้นใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้อย่างมีความสุข

การขออนุญาตทำกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสถานภาพการพำนัก

◆ นักเรียนที่ถือ【วีซ่านักเรียน】จำเป็นต้องขออนุญาต (การทำกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากสถานภาพการพำนัก) เพื่อทำงานพิเศษที่ญี่ปุ่น หากไม่ได้ขออนุญาตจะไม่สามารถเริ่มทำงานพิเศษได้ทันทีหลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

◆ แม้ว่าจะได้รับอนุญาต (การทำกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากสถานภาพการพำนัก) แต่นักเรียนต่างชาติจะไม่สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศุลกากรต่างๆได้

◆ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแล้วจะไม่สามารถทำงานพิเศษได้ หากยังทำงานพิเศษอยู่ จะเป็นการลักลอบทำงานซึ่งผิดกฎหมายจะถูกลงโทษอย่างหนัก

จำนวนชั่วโมงที่สามารถทำงานพิเศษได้

◆ หลังจากที่ได้รับอนุญาต “การทำกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากสถานภาพการพำนัก” จะสามารถทำงานพิเศษได้ 28 ชั่วโมง/สัปดาห์ เเละในช่วงวันหยุดยาวของโรงเรียน เช่น วันหยุดฤดูใบไม้ผลิ วันหยุดฤดูร้อน และวันหยุดฤดูหนาว จะสามารถทำงานพิเศษได้ถึง 8 ชั่วโมง/วัน หรือ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์

สอนการเขียน resume

การเขียน resume หรือ ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับผู้ที่เขียนครั้งแรก ซึ่งไม่รู้ว่าควรลำดับเขียนอะไรก่อนหลัง เราจะสอนวิธีการเขียนให้ตั้งแต่เริ่มแรกสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเขียน และเมื่อหางานพิเศษได้แล้วลำดับต่อไปจะสอนการฝึกสอบสัมภาษณ์โดยจำลองจากสถานการณ์จริง

ฝึกการสอบสัมภาษณ์งาน

เพื่อที่นักเรียนจะผ่านการสัมภาษณ์ได้ด้วยดี เราจะฝึกถามคำถามที่พบบ่อย การใช้โทนเสียง การแสดงออกทางสีหน้า ฯลฯ และจะสอนมารยาทที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น เช่น มารยาทการนั่งเก้าอี้ มารยาทการเข้าห้อง การโค้งคำนับทักทาย เป็นต้น

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ

ที่โรงเรียนของเรานักเรียนระยะยาวที่ถือวีซ่านักเรียนจะเข้าอยู่ในระบบประกันที่เรียกว่า “แผนนักเรียนต่างชาติในความร่วมมือของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น” ประกันนี้จะคุ้มครองในเวลาเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุิ นักเรียนจึงสามารถใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ

ประกันสุขภาพแห่งชาติ・เงินบำนาญเเห่งชาติ

◆ หากเข้าเรียนด้วย【วีซ่านักเรียน】จะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก “ประกันสุขภาพแห่งชาติ” เมื่อเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล รัฐบาลญี่ปุ่นจะออกค่ารักษาพยาบาลให้ 70% และในขณะเดียวกันจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก “แผนประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติในความร่วมมือของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น” ด้วย

◆ ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ตามจะต้องส่งเงินสมทบ “เงินบำนาญแห่งชาติ” หากไม่ส่งเงินสมทบดังกล่าวอาจไม่ได้รับความสะดวกบางอย่าง เช่น ไม่สามารถยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าได้ เป็นต้น

◆ หากเข้าร่วมประกันนี้เมื่อเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือปวดฟัน ฯลฯ นักเรียนจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเพียง 30% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
ราคาเบี้ยประกันในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ในปีที่ผ่านมาก็สามารถเข้าร่วมประกันนี้ได้ โดยชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 เยน เมื่อสมัครกรุณาขอลดหย่อนค่าเบี้ยประกัน เพราะหากไม่ขอลดหย่อนจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันประมาณ 3,000 เยน/เดือน