japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

ทุนการศึกษาของ MANABI

ทุนการศึกษาพิเศษของ MANABI

พิธีจบการศึกษา
สาขานากาโนะ และสาขาโตเกียว รวมทั้งหมด 1,700,000 เยน
 • ■สมัครเรียนระยะยาว 1 ปีขึ้นไป
 • ■ได้รับการเสนอชื่อจากคณาจารย์
 • ■ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม
 • ■ผลการเรียนดี ความประพฤติดีเด่น
 • ■อัตราการเข้าเรียน 100%
 • ■อัตราการส่งการบ้าน 100%

ทุนการศึกษาสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง

500,000 เยน

The University of Tokyo

300,000 เยน

Kyoto University / Osaka University / Nagoya University

200,000 เยน

Hitotsubashi University / Tokyo Institute of Technology / Tsukuba University / Tokyo University of Foreign Studies / Tohoku University / Hokkaido University / Kyushu University / Chiba University / Waseda University / Keio University / Sophia University

100,000   เยน

Saitama University / Shinshu University / Yokohama National University / Meiji University / Hosei University / Chuo University / Rikkyo University / Aoyamagakuin UniVersity / Tokyo Univerisy of Science / Gakushuin University

Monbukagakusho Honors Scholarship
for Privately-Financed International Students

360,000 เยน/ปี  (เดือนละ 30,000เยน x 12 เดือน)
 • ■ผลการเรียนดี ความประพฤติดีเด่น
 • ■เป็นผู้ที่จะศึกษาต่อ
 • ■ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน
  ※มีผู้ได้รับทุนประมาณ 5-6 คน/ปี

การให้ความช่วยเหลือด้านการทำงานพิเศษ

การขออนุญาตทำกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในวีซ่า

นักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนที่ได้ขออนุญาตทำกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในวีซ่า จะสามารถทำงานพิเศษในระหว่างเรียนได้ แต่จะจำกัดชั่วโมงการทำงาน และประเภทของงาน

ห้ามทำงานพิเศษเกิน 28 ช.ม./สัปดาห์ เนื่องจากเกินกำหนดที่กฎหมายอนุญาต

※เมื่อนักเรียนลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแล้วจะไม่สามารถทำงานพิเศษได้

※หากยังทำงานพิเศษอยู่ จะเป็นการลักลอบทำงานซึ่งจะถูกลงโทษตามกฎหมายของญี่ปุ่น

จำนวนชั่วโมงที่สามารถทำงานพิเศษได้

28 ชั่วโมง/สัปดาห์  ※ช่วงวันหยุดยาว เช่น วันหยุดช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน หรือฤดูหนาว สามารถทำงานพิเศษได้สูงสุดถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน

สอนการเขียน resume

การเขียนresume หรือ ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับผู้ที่เขียนครั้งแรก ซึ่งไม่รู้ว่าควรลำดับเขียนอะไรก่อนหลัง เราจะสอนวิธีการเขียนให้ตั้งแต่เริ่มแรกสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเขียน และเมื่อหางานพิเศษได้แล้วลำดับต่อไปจะสอนการฝึกสอบสัมภาษณ์โดยจำลองจากสถานการณ์จริง

ฝึกการสอบสัมภาษณ์งาน

เพื่อที่นักเรียนจะผ่านการสัมภาษณ์ได้ด้วยดี เราจะฝึกถามคำถามที่พบบ่อย การใช้โทนเสียง การแสดงออกทางสีหน้า ฯลฯ และจะสอนมารยาทที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น เช่น มารยาทการนั่งเก้าอี้ มารยาทการเข้าห้อง การโค้งคำนับทักทาย เป็นต้น

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ

ที่โรงเรียนของเรานักเรียนระยะยาวที่ถือวีซ่านักเรียนจะเข้าอยู่ในระบบประกันที่เรียกว่า “แผนนักเรียนต่างชาติในความร่วมมือของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น” ประกันนี้จะคุ้มครองในเวลาเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุิ นักเรียนจึงสามารถใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ

ประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประกันสุขภาพที่เป็นทางการของประเทศญี่ปุ่น หากเข้าร่วมประกันนี้เมื่อเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือปวดฟัน ฯลฯ นักเรียนจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเพียง 30% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
ราคาเบี้ยประกันในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ในปีที่ผ่านมาก็สามารถเข้าร่วมประกันนี้ได้ โดยชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 เยน เมื่อสมัครกรุณาขอลดหย่อนค่าเบี้ยประกัน เพราะหากไม่ขอลดหย่อนจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันประมาณ 3,000 เยน/เดือน