การศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชื่อดัง การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปะ | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

การศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

การเรียนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยคือการนำความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยมาศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกและเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ ไม่ใช่แค่สอบเข้าก็สามารถผ่านเข้าเรียนได้ แต่ยังต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้าและส่งแผนการทำวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษายอมรับเสียก่อน นักเรียนสามารถเข้าเป็นนักเรียนวิจัยก่อนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเรียนได้
MANABI จะช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ค้นหามหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการ กำหนดแผนการวิจัย เตรียมตัวสอบเข้า จนนักเรียนสามารถประสบความสำเร็จในการเข้าเรียน

คุณสมบัติ
  • มีผลสอบ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไปก่อนเปิดการศึกษาเดือนเมษายน
  • สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 3 หรือ 4 ปี
  • มีหัวข้อวิจัย (วิทยานิพนธ์)
  • นักเรียนจะได้เรียนในชั้นเรียนทั่วไปก่อน เดือนเมษายนของปีการศึกษาถัดไปจึงจะเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้

ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย

01

เตรียมตัว
สำหรับการศึกษา

กำหนดหัวข้อวิจัย เรียนรู้การหาตัวอย่างและข้อมูลจากงานวิจัยอื่น เป็นต้น
02

เตรียมแผนการทำวิจัย

เป็นแผนการทำวิจัยแสดงแผนงานตลอดระยะเวลาที่เรียนป.โท เเต่ละวันระหว่างเรียนรู้เกี่ยวกับการทำแผนวิจัยก็สามารถขอคำเเนะนำจากรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเพื่อทำแผนของตนเองได้
03

การติดต่อ
กับอาจารย์ที่ปรึกษา

นอกจากระเบียบการส่งอีเมลของญี่ปุ่น โรงเรียนจะแนะนำการเขียนอีเมลแรกและการตอบกลับอีเมลกับอาจารย์ที่ปรึกษา
04

สัมภาษณ์
กับอาจารย์ที่ปรึกษา

ทำความเข้าใจและฝึกฝนเรื่องการใช้คำและมารยาทที่สำคัญในการสัมภาษณ์ พร้อมกับฝึกตอบคำถามของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างละเอียด
05

การสอบเข้า

สามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำเรื่องการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ได้

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชื่อดัง

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

มหาวิทยาลัยกว่า 800 แห่งในญี่ปุ่นมีระเบียบการรับสมัครนักศึกษาที่ต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่ใช้การสอบวัดผล EJU เป็นเกณฑ์ในการรับสมัคร เป็นการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานด้านวิชาการและความสามารถภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
การเข้ามหาวิทยาลัยรัฐระดับประเทศหรือมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียง นอกจากผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นจะต้องสูงแล้ว ผลคะแนนในรายวิชาพื้นฐานยังต้องอยู่ในระดับสูงอีกด้วย (เช่น คณิต, วิทย์, วิชาทั่วไป) ทั้งบางที่ยังมีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นข้อสอบเฉพาะของมหาวิทยาลัย หรือต้องการผลคะแนน TOEIC ประกอบการสมัครเรียน นอกจากนี้อาจจำเป็นต้องใช้คะเเนนสอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่น ข้อสอบภาษาอังกฤษ TOEIC / TOEFL ด้วย

MANABI มีชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความตั้งใจเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาโดยการฝึกฝนทำข้อสอบทั้ง EJU และวิชาภาษาอังกฤษ

◆ หลักสูตรพิเศษเรียนล่วงหน้าเต็มเวลา – สาขานากาโนะ

ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับมหาวิทยาลัย

01

ตั้งเป้าหมาย/
ความรู้พื้นฐาน UP

ในปีการศึกษาก่อนที่จะสมัครสอบ นักเรียนจะต้องปรึกษากับฝ่ายแนะแนวถึงเส้นทางการศึกษาที่นักเรียนต้องการอย่างละเอียด ว่ามหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้านั้นมีเงื่อนไขอย่างไรในการรับสมัครนักศึกษา หรือควรเตรียมตัวอย่างไรในการสอบ นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษและข้อสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน EJU ตั้งแต่ต้นเทอม เพื่อให้นักเรียนได้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบจริง
02

สอบ EJU ครั้งที่ 1

เป้าหมาย 300 คะแนน
พยายามทำคะแนนให้สูงในการสอบครั้งที่ 1 เพื่อที่จะได้รู้จุดเด่นและจุดที่ต้องแก้ไขของนักเรียน หลังจากนั้นจะจัดชั้นเรียนพิเศษเพื่อให้นักเรียนสามารถทำคะแนนในการสอบครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้น
03

ฟังบรรยาย/
เข้าร่วม Open Campus

เคล็ดลับของการสอบสัมภาษณ์ก็คือ "รู้เรื่องของมหาวิทยาลัยที่เราจะไปให้มากที่สุด"
การเข้าร่วมฟังบรรยายของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จัดในช่วงเดือนกรกฎาคมจะทำให้นักเรียนมีข้อมูลที่หลากหลายมาพูดคุยขณะสอบสัมภาษณ์ได้
04

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน

ฝึกฝนทำข้อสอบเก่าของมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเข้าพร้อมกับฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์ โดยมีรุ่นพี่มาแบ่งปันประสบการณ์ถึงคำถามที่ต้องเจอในการสอบสัมภาษณ์อย่างละเอียด
05

สอบ EJU ครั้งที่ 2

เป้าหมาย 350 คะแนน
ก่อนการสอบครั้งถัดไปนักเรียนต้องฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ และเข้าเรียนชั้นเลคเชอร์พิเศษเพื่อคะแนนที่สูงขึ้น
06

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน

การรับมือกับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ให้ดีเป็นเรื่องที่สำคัญ อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายแนะแนวจะดูแลนักเรียนจนกว่าจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปะ

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะ

สำหรับนักเรียนของ MANABI ที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยศิลปะ โรงเรียนจะแนะนำชั้นเรียนศิลปะของโรงเรียนกวดวิชาโทริน สาขาอากิฮาบาระ ที่ขึ้นชื่อเรื่องการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะโดยเฉพาะ นักเรียนจะได้เรียน Drawing และพื้นฐานอื่นที่จำเป็นทางด้านศิลปะ
โปรมแกรมนี้เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนพื้นฐานทางศิลปะไปพร้อมกันได้

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป (สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี)

ขั้นตอนการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยศิลปะ

01

ตั้งเป้าหมาย/
ทักษะพื้นฐาน UP

ขณะที่เรียนพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่น ปีก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยนักเรียนก็จะได้รับคำเเนะนำจากโรงเรียนเพื่อทีจะได้ตัดสินใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการเข้าเรียนต่อ
02

ฟังบรรยาย/ เข้าร่วม Open Campus

เคล็ดลับของการสอบสัมภาษณ์ก็คือ "รู้เรื่องของมหาวิทยาลัยที่เราจะไปให้มากที่สุด"
การเข้าร่วมฟังบรรยายของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จัดในช่วงเดือนกรกฎาคมจะทำให้นักเรียนมีข้อมูลที่หลากหลายมาพูดคุยขณะสอบสัมภาษณ์ได้
03

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน

ในการเตรียมตัวสอบเข้า นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบและซักซ้อมการตอบคำถามสัมภาษณ์ พร้อมกับเตรียม Portfolio ให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติม
04

สอบ EJU ครั้งที่ 2

เป้าหมาย 300 คะแนน
แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแต่ทักษะภาษาญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งสำคัญ จึงต้องมีการฝึกฝนก่อนสอบจริงเพื่อให้ผลคะแนน EJU ออกมาดี
05

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน

นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะต้องรับมือทั้งการสอบข้อเขียน การสอบปฎิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ MANABI จะดูแลรับผิดชอบทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ส่วนโทรินก็จะดูแลด้านการสอบปฎิบัติ นักเรียนจะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะที่ต้องการได้อย่างแน่นอน