MANABI外語学院

MANABI外語学院

โปรแกรมที่จัดตามความต้องการของผู้เรียน

สำหรับหน่วยงานและองค์กร

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI ได้รับการเรียกร้องจากบริษัทอุตสาหกรรมการผลิต เทรดดิ่ง บริษัทที่เกี่ยวข้องกับไอที และบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ ในการจัดชั้นเรียนเป็นกลุ่มองค์กรและชั้นเรียนเเบบส่วนบุคคล ซึ่งเราได้รับการตอบรับที่ดีมาก โดยทางโรงเรียนจะจัดทำแผนการสอนตามรายละเอียดที่ผู้เรียนและองค์กรนำเสนอมา

ตัวอย่างสนับสนุนการใช้ชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนมีการแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการที่ที่ว่าการอำเภอ วิธีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ สอนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และวิธีการซื้อโทรศัพท์มือถือที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ตัวอย่างกิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ทำงานในต่างประเทศ

・อบรมแบบรายบุคคล หรือเเบบกลุ่มตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี

・จะจัดอบรมที่บริษัทในวันหยุดทำการของบริษัท เช่น วันเสาร์

・สอนหลักไวยากรณ์, คันจิ, การสนทนา, การพูด และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

สำหรับพนักงานบริษัทชาวต่างชาติ

หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน

・ทบทวนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น แก้ไขการออกเสียง และเทคนิคการนำเสนอ ฯลฯ

・เรียนที่โรงเรียนแบบชั้นเรียนกึ่งส่วนตัว