japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจโปรแกรม

โปรแกรมหางานในญี่ปุ่น (ออนไลน์)

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI ได้จัดโปรแกรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการหางานในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากโปรแกรมนี้เปิดสอนในรูปแบบออนไลน์จึงไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น ทุกคนที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตจึงสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้

ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนเฉพาะทาง หรือผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นในช่วง Working Holiday รวมไปถึงผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศของตนเองและมีความใฝ่ฝันที่จะทำงานในประเทศญี่ปุ่นก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้เช่นกัน กรุณาติดต่อโรงเรียนหากต้องการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้

 

ตัวอย่าง หลักสูตรในโปรแกรม

1.ปฐมนิเทศ (ทดสอบความถนัดทางอาชีพ, การวิเคราะห์ตนเอง ฯลฯ)
2.วิเคราะห์ตนเอง (แบบฝึกหัดการสร้างเอกสารการวิเคราะห์ตนเอง)
3.เกี่ยวกับวีซ่าการทำงานที่ญี่ปุ่น
4.เงื่อนไขการเข้าทำงานในญี่ปุ่น
5.วัฒนธรรมธุรกิจญี่ปุ่น (ทรัพยากรบุคคลที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการจ้างงาน)
6.ฝึกวิธีการหางาน เเละฝึกวิธีการวิเคราะห์บริษัท
7.การสมัครงานเเละการกรอกใบสมัคร (วิธีการสมัครงาน, ฝึกวิธีการกรอกใบสมัครงาน)
8.การสื่อสารกับบริษัทต่างๆ (วิธีเขียนเซูเม่, เขียนจดหมาย อีเมล, การคุยโทรศัพท์)
9.การสอบการจ้างงาน (ความรู้ทั่วไป SPI)

โปรแกรมฝึกงานในโรงแรมรีสอร์ท

โปรแกรมฝึกงานในโรงแรมรีสอร์ท

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาด้วยวีซ่าWorking Holiday หรือผู้ที่วางแผนจะมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น การเรียนการสอนจะประกอบด้วย 「เรียนภาษาญี่ปุ่น」→ 「พื้นฐานมารยาททางธุรกิจ」→ 「ฝึกงานในรีสอร์ท (ได้รับค่าแรง)」โดยเราจะมุ่งเน้นการสอนมารยาททางธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ในขณะที่เรียนทบทวนความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปด้วย

เมื่อเรียนจบหลักสูตรมารยาททางธุรกิจแล้ว เราจะแนะนำสถานที่ฝึกงานเป็นโรงแรมในเครือของโรงเรียน ช่วงฤดูร้อนจะฝึกงานในรีสอร์ทใกล้กับทะเล ฤดูหนาวจะฝึกในโรงแรมที่มีสถานที่เล่นสกี
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้าในส่วนของร้านอาหาร แคชเชียร์ เป็นต้น นอกจากจะได้รับค่าแรงในระหว่างฝึกงานและประสบการณ์การทำงานในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพได้ด้วย

เงื่อนไขการสมัครเรียน

ต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป / เป็นผู้ที่ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับอนุญาตในการลางาน

※ต้องสอบสัมภาษณ์