ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชื่อดัง[THAI] | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชื่อดัง

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนเฉพาะทางในประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างครอบคลุม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะทั้งสี่ในภาษาญี่ปุ่น “การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด” เราได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น (EJU) เเละการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT N3 ถึง N1) เพื่อปรับระดับของนักเรียนอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับอุดมศึกษา (นอกจากนี้ยังมีชั้นเรียนติวสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน EJU ให้เลือกเรียนอีกด้วย) MANABI จะช่วยสนับสนุนในนักเรียนในทุกขั้นตอน เช่น การหามหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน ไปจนถึงช่วยจัดเตรียมเอกสารในการเตรียมตัวสอบเข้า (การเตรียมตัวสอบข้อเขียน เเละการตรียมตัวสอบสัมภาษณ์)

 

คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป (สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี)

ขั้นตอนการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

01

ปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น / เเนะเเนวการเข้าศึกษาต่อ

หากนักเรียนมีคะเเนนสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น มากกว่า 200 คะเเนน หรือ ผ่านการทดสอบ JLPT N3 ขึ้นไป จะเป็นข้อได้เปรียบในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น MANABI จะให้คำเเนะนำเเละข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อล่วงหน้าตั้งเเต่ปีก่อนสอบเข้าศึกษาต่อ
02

สอบ EJU ครั้งที่ 1

ทบทวนเเละฝึกทำข้อสอบเก่าล่วงหน้า 1-2 เดือน
03

ฟังบรรยาย/
เข้าร่วม Open Campus

เข้าร่วมงานเเนะเเนวการศึกษาต่อของเเต่ละมหาวิทยาลัย เเละงานเเนะเเนวการศึกษาต่อที่องค์กรภายนอกจัดร่วมกัน รับข้อมูลเกี่ยวมหาวิทยาลัย เเละเลือกสถาบันที่ตนเองต้องการ
04

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน

MANABI จะศึกษาข้อสอบเก่าเเเละคำถามที่รุ่นพี่รุ่นพี่เคยถูกสัมภาษณ์ในการสอบเข้าศึกษาต่อ และจะช่วยนักเรียนฝึกฝน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่นักเรียนใฝ่ฝัน
05

สอบ EJU ครั้งที่ 2

เพื่อให้ได้คะเเนนที่สูงขึ้น โรงเรียนจะจัดชั้นเรียนเพื่อเตรียมสอบ และให้ทดลองทำข้อสอบจริง
06

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน

นักเรียนจะต้องมีการเตรียมตัวในการสอบข้อเขียนเเละการสอบสัมภาษณ์ เเต่สามารถวางใจได้ว่าคณาจารย์จะเคียงข้างนักเรียนไปจนจบ