japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชื่อดัง

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

มหาวิทยาลัยกว่า 800 แห่งในญี่ปุ่นมีระเบียบการรับสมัครนักศึกษาที่ต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่ใช้การสอบวัดผล EJU เป็นเกณฑ์ในการรับสมัคร เป็นการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานด้านวิชาการและความสามารถภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
การเข้ามหาวิทยาลัยรัฐระดับประเทศหรือมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียง นอกจากผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นจะต้องสูงแล้ว ผลคะแนนในรายวิชาพื้นฐานยังต้องอยู่ในระดับสูงอีกด้วย (เช่น คณิต, วิทย์, วิชาทั่วไป) ทั้งบางที่ยังมีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นข้อสอบเฉพาะของมหาวิทยาลัย หรือต้องการผลคะแนน TOEIC ประกอบการสมัครเรียน นอกจากนี้อาจจำเป็นต้องใช้คะเเนนสอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่น ข้อสอบภาษาอังกฤษ TOEIC / TOEFL ด้วย

MANABI มีชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความตั้งใจเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาโดยการฝึกฝนทำข้อสอบทั้ง EJU และวิชาภาษาอังกฤษ

◆ หลักสูตรพิเศษเรียนล่วงหน้าเต็มเวลา – สาขานากาโนะ

ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับมหาวิทยาลัย

01

ตั้งเป้าหมาย/
ความรู้พื้นฐาน UP

ในปีการศึกษาก่อนที่จะสมัครสอบ นักเรียนจะต้องปรึกษากับฝ่ายแนะแนวถึงเส้นทางการศึกษาที่นักเรียนต้องการอย่างละเอียด ว่ามหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้านั้นมีเงื่อนไขอย่างไรในการรับสมัครนักศึกษา หรือควรเตรียมตัวอย่างไรในการสอบ นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษและข้อสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน EJU ตั้งแต่ต้นเทอม เพื่อให้นักเรียนได้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบจริง
02

สอบ EJU ครั้งที่ 1

เป้าหมาย 300 คะแนน
พยายามทำคะแนนให้สูงในการสอบครั้งที่ 1 เพื่อที่จะได้รู้จุดเด่นและจุดที่ต้องแก้ไขของนักเรียน หลังจากนั้นจะจัดชั้นเรียนพิเศษเพื่อให้นักเรียนสามารถทำคะแนนในการสอบครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้น
03

ฟังบรรยาย/
เข้าร่วม Open Campus

เคล็ดลับของการสอบสัมภาษณ์ก็คือ "รู้เรื่องของมหาวิทยาลัยที่เราจะไปให้มากที่สุด"
การเข้าร่วมฟังบรรยายของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จัดในช่วงเดือนกรกฎาคมจะทำให้นักเรียนมีข้อมูลที่หลากหลายมาพูดคุยขณะสอบสัมภาษณ์ได้
04

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน

ฝึกฝนทำข้อสอบเก่าของมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเข้าพร้อมกับฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์ โดยมีรุ่นพี่มาแบ่งปันประสบการณ์ถึงคำถามที่ต้องเจอในการสอบสัมภาษณ์อย่างละเอียด
05

สอบ EJU ครั้งที่ 2

เป้าหมาย 350 คะแนน
ก่อนการสอบครั้งถัดไปนักเรียนต้องฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ และเข้าเรียนชั้นเลคเชอร์พิเศษเพื่อคะแนนที่สูงขึ้น
06

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน

การรับมือกับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ให้ดีเป็นเรื่องที่สำคัญ อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายแนะแนวจะดูแลนักเรียนจนกว่าจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้