โปรแกรมศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย[THAI] | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

การศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย

การเรียนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยคือการนำความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยมาศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกและเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ ไม่ใช่แค่สอบเข้าก็สามารถผ่านเข้าเรียนได้ แต่ยังต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้าและส่งแผนการทำวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษายอมรับเสียก่อน นักเรียนสามารถเข้าเป็นนักเรียนวิจัยก่อนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเรียนได้
MANABI จะช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ค้นหามหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการ กำหนดแผนการวิจัย เตรียมตัวสอบเข้า จนนักเรียนสามารถประสบความสำเร็จในการเข้าเรียน

คุณสมบัติ
  • มีผลสอบ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไปก่อนเปิดการศึกษาเดือนเมษายน
  • สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 3 หรือ 4 ปี
  • มีหัวข้อวิจัย (วิทยานิพนธ์)
  • นักเรียนจะได้เรียนในชั้นเรียนทั่วไปก่อน เดือนเมษายนของปีการศึกษาถัดไปจึงจะเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้

ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย

01

เตรียมตัว
สำหรับการศึกษา

กำหนดหัวข้อวิจัย เรียนรู้การหาตัวอย่างและข้อมูลจากงานวิจัยอื่น เป็นต้น
02

เตรียมแผนการทำวิจัย

เป็นแผนการทำวิจัยแสดงแผนงานตลอดระยะเวลาที่เรียนป.โท เเต่ละวันระหว่างเรียนรู้เกี่ยวกับการทำแผนวิจัยก็สามารถขอคำเเนะนำจากรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเพื่อทำแผนของตนเองได้
03

การติดต่อ
กับอาจารย์ที่ปรึกษา

นอกจากระเบียบการส่งอีเมลของญี่ปุ่น โรงเรียนจะแนะนำการเขียนอีเมลแรกและการตอบกลับอีเมลกับอาจารย์ที่ปรึกษา
04

สัมภาษณ์
กับอาจารย์ที่ปรึกษา

ทำความเข้าใจและฝึกฝนเรื่องการใช้คำและมารยาทที่สำคัญในการสัมภาษณ์ พร้อมกับฝึกตอบคำถามของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างละเอียด
05

การสอบเข้า

สามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำเรื่องการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ได้