การศึกษาของ MANABI | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา
「ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น」

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสานฝันของนักเรียนแต่ละคน และตั้งใจที่จะมอบความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของพวกเขาให้มากที่สุดและมีความสุขกับความสำเร็จที่จะได้รับในอนาคต

นโยบายทางการศึกษา

・โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI สอนนักเรียนด้วยความจริงใจเเละความเมตตา ให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง ในขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมญี่ปุ่นเเละกฏเกณฑ์ของสังคมญี่ปุ่นในเเบบที่เข้าใจง่าย เเละช่วยสานฝันของนักเรียนให้เป็นจริงอย่างสุดความสามารถ
・ คณาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุุ่นของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI พยายามฝึกฝนและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่เสมอโดยคำนึงถึงความรู้และความเข้าใจของตนเองเเละมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่เสมอโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
・เจ้าหน้าที่บุคคลากรของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI มีมุมมองที่กว้างต่อสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีส่วนช่วยในการเผยแพร่ความเข้าใจของคนญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและมุ่งมั่นในการบริการสังคมและช่วยเหลือสังคมโลก

เป้าหมายของการศึกษา

「เป้าหมายของการศึกษา」
①ช่วยสานฝัน ของนักเรียน ให้เป็นจริง
②ช่วยให้นักเรียนค้นพบตัวเอง
③เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ
④เข้าใจหัวใจของภาษาญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้
⑤สามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ได้จริง

<ภาพของทรัพยากรบุุคคลที่ผ่านการอบรม>
・ ผู้ที่มีความใฝ่ฝันสูงทุ่มเทให้กับการเรียนภาษาญี่ปุ่นและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับความรู้ของตนเองเพื่อเปลี่ยนอุดมคติให้กลายเป็นความจริง
・ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเคารพจิตวิญญาณสาธารณะและเรียนรู้ความรับผิดชอบในการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
・ เป็นผู้ที่เข้าใจประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในโลกและมีความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีความถ่อมตัวเพื่อสามารถร่วมมือกับผู้คนทั่วโลกเพื่อสานฝันการศึกษาในญี่ปุ่น

จุดเด่นด้านการศึกษา

เรียนอย่างตรงจุด

การเรียนการสอนตามระดับความรู้ทางภาษา โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI

ภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
MANABI จะคอยสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ทางภาษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกล่าวคำทักทายง่ายๆ
ไปจนถึงการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

การเรียนการสอนตามระดับความรู้ทางภาษา โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI

ภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
MANABI จะคอยสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ทางภาษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกล่าวคำทักทายง่ายๆ
ไปจนถึงการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น