「Trải nghiệm văn hóa Origami của Nhật Bản tại Phân viện Tokyo」 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.05.24 Tokyo

「Trải nghiệm văn hóa Origami của Nhật Bản tại Phân viện Tokyo」

Tại Phân viện Tokyo đã tổ chức sự kiện trải nghiệm văn hóa gấp giấy Origami của Nhật Bản. Các em học sinh được học cách gấp hoa cẩm tú cầu, Kabuto ( mũ của Samurai), thuyền, cá và hạc giấy trong các ngày các em đến trường học. Đối với học sinh lớp học trực tuyến cũng có thể tham gia và trải nghiệm trực tuyến.