Hướng dẫn tiến học dành cho các em học sinh Việt Nam – Phân viện Tokyo | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.08.31 Tokyo

Hướng dẫn tiến học dành cho các em học sinh Việt Nam – Phân viện Tokyo

Nhà trường đã tổ chức một buổi hội thảo cung cấp các thông tin tiến học dành cho học sinh Việt Nam. Các em đã rất hăng hái tham gia và lắng nghe chia sẻ. Hãy nỗ lực hết mình, để có thể thực hiện hóa ước mơ của các em trong tương lai nhé !