PHÂN VIỆN TOKYO THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH ĐẾN TRƯỜNG(2021/9/6-9/10) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.09.01 Tokyo

PHÂN VIỆN TOKYO THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH ĐẾN TRƯỜNG(2021/9/6-9/10)

Gửi tới các em học sinh học tại Phân viện Tokyo
Từ ngày 6 đến 10-9, các lớp sẽ tiếp tục học trực tuyến.
Các em hãy lưu ý hết sức trong cuộc sông sinh hoạt thường ngày để hạn chế bị lây nhiễm !
Rửa tay và súc miệng thường xuyên là các biện pháp phòng tránh cơ bản.