Thư pháp 2020 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.01.18 Nagano

Thư pháp

Hôm nay chúng tôi được học thư pháp.
Viết lên những nét chữ khỏe khoắn, đẹp đẽ, đầy cá tính...
Từ các tác phẩm, có thể cảm nhận được ước mơ và suy nghĩ của mỗi người.
Chúng tôi đã có thời gian rất vui vẻ ở lớp học.