Lễ khai giảng kỳ học tháng 1 năm 2019 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.01.18 Tokyo

Lễ khai giảng kỳ học tháng 1 năm 2019

Chúc mừng lễ khai giảng của các em học sinh mới.
Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng học tiếng Nhật nào !