Lời chào từ ban tân lãnh đạo Học viện Nhật ngữ MANABI năm học 2023 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2023.05.26 All

Lời chào từ ban tân lãnh đạo Học viện Nhật ngữ MANABI năm học 2023

Xin chào Quý vị. Xin cám ơn Quý vị đã dành nhiều tình cảm và ưu ái cho chúng tôi trong suốt thời gian qua!

Theo nghị quyết của cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức vào ngày 25/5, tôi sẽ từ chức giám đốc đại diện và đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị 

Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã luôn giúp đỡ và hỗ trợ đặc biệt đến đời sống công việc cũng như cá nhân của tôi trong suốt nhiệm kỳ dài vừa qua.

Ngoài ra bà FUJIMORI Yukiji đã được bổ nhiệm làm giám đốc kế nhiệm. Tôi cũng mong rằng Quý vị vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong thời gian kế tiếp. 

Tôi xin phép được lượt bỏ lễ nghi và xin gửi lời chào đến toàn thể Quý vị bằng văn bản này.

Trân trọng.

Tháng 5 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN YCC-JAPAN

Chủ tịch hội đồng quản trị

YOKOSAWA Yasuo

 

 

Xin chào Quý vị. Xin cám ơn Quý vị đã dành nhiều tình cảm và ưu ái cho chúng tôi trong suốt thời gian qua!

Sau khi ông YOKOSAWA Yasuo được bổ nhiệm chức Chủ tịch hội đồng quản trị , tôi cũng đã được nhậm chức Giám đốc đại diện ban hội đồng quản trị vào năm nay.

Tôi quyết tâm dốc toàn tâm toàn lực cho sự phát triển kinh doanh của công ty để vừa hoàn thành trách nhiệm nặng nề này vừa kế thừa chính sách của giám đốc tiền nhiệm.

Tôi rất mong vẫn tiếp tục được nhận sự ủng hộ từ Quý vị giống như những gì Quý vị đã ưu ái dành cho giám đốc tiền nhiệm.

Tôi xin phép được lượt bỏ lễ nghi và xin gửi lời chào đến toàn thể Quý vị bằng văn bảnnày.

Trân trọng.

Tháng 5 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN YCC-JAPAN

Giám đốc đại diện

FUJIMORI Yukiji

 

 

Nội dung

 

Chủ tịch hội đồng quản trị                    YOKOSAWA Yasuo         (Tân nhiệm)

Giám đốc đại diện hội đồng quản trị       FUJIMORI Yukiji  

(Giám đốc Học viện Nhật ngữ MANABI)      (Tân nhiệm)

Ban quản trị                                                     SUNOHARA Kenji 

Ban quản trị                                                      YOKOSAWA Shigeru 

Ban quản trị                                                     LIN Xiao

Kiểm toán         KOYAMA Hideki