ประกาศเกี่ยวกับการส่งเสริมภาควิชาของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมานาบิ ประจำปี 2566 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2023.05.26 All

ประกาศเกี่ยวกับการส่งเสริมภาควิชาของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมานาบิ ประจำปี 2566

เรียน ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การอุปถัมภ์ด้วยดีเสมอมา

กระผมยาซุโอะ โยโคซาวะ มีความยินดีที่จะประกาศว่า “จากผลการประชุมของคณะผู้บริหารในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กระผมได้ตัดสินใจยุติบทบาท การเป็นประธานบริษัท และ ผู้แทน เพื่อที่จะไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบอร์ดบริหาร

กระผมอยากจะขอบคุณทุกท่านอย่างสุดซึ้ง สำหรับทุกๆ แรงสนับสนุนที่คอยสนับสนุนผมในช่วงเวลาที่ผมยังคงดำรงอยู่ตำแหน่ง ทั้งส่วนตัวและในที่สาธารณะ

คุณยูกิจิ ฟูจิโมริ จะปฎิบัติหน้าที่เป็นประธานคนใหม่ กระผมขอให้ทุกท่านยังคงคอยสนับสนุน คุณยูกิจิ ฟูจิโมริ อย่างที่เคยสนับสนุนผมเช่นกันนะครับ

เพราะฉะนั้นผมขอเริ่มต้นด้วยการส่งจดหมายนี้ถึงทุกท่านครับ

25 พฤษภาคม 2566

บริษัท YCC・JAPAN Inc.,Ltd.

ประธานกรรมการบอร์ดบริหาร  ยาซุโอะ โยโคซาวะ

 

 

เรียน ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การอุปถัมภ์ด้วยดีเสมอมา

ดิฉันยูกิจิ ฟูจิโมริ มีความยินดีและภาคภูมิใจที่จะประกาศว่าทุกคนได้ทราบว่า ดิฉันได้รับมอบ ตำแหน่งต่อจากคุณยาซุโอะ โยโคซาวะ ให้ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะประธานบริษัท และ ผู้แทนของบริษัท เพื่อที่ คุณยาซุโอะ โยโคซาวะ จะได้ปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งประธานกรรมการบอร์ดบริหาร

ดิฉันตั้งปณิธาน และ ให้คำสัญญากับทุกท่านว่า จะทุ่มเท อุทิศ ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะประธานบริษัท        ด้วยความจริงใจและตั้งใจ เผื่อสืบทอดเจตนารมณ์จากประธานคนเก่า ดิฉันขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่จะทำให้บริษัทมุ่งไปข้างหน้า

ดิฉันขอให้ทุกท่านสนับสนุนดิฉันอย่างที่เคยสนับสนุน คุณยาซุโอะ โยโคซาวะ เช่นกันนะคะ

เพราะฉะนั้นดิฉันขอเริ่มต้นด้วยการส่งจดหมายนี้ถึงทุกท่านด้วยค่ะ

25 พฤษภาคม 2566

บริษัท YCC・JAPAN Inc.,Ltd.

ประธานบริษัท ยูกิจิ ฟูจิโมริ 

 

ประธานกรรมการบอร์ดบริหาร ยาซุโอะ โยโคซาวะ     

ประธานบริษัท                      ยูกิจิ ฟูจิโมริ
( ประธานกรรมการบริหาร, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมานาบิ )                                   

คณะกรรมการบริษัท        เคนจิ สุโนฮาระ

คณะกรรมการบริษัท  ชิเกรุ  โยโคซาวะ

คณะกรรมการบริษัท  ลิน เสี่ยว

นักตรวจสอบ         ฮิเดกิ โคยามะ