Buổi giao lưu văn hóa trực tuyến Phân viện Tokyo | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.02.22 Tokyo

Buổi giao lưu văn hóa trực tuyến Phân viện Tokyo

Buổi giao lưu văn hóa trực tuyến chủ đề gấp Origani đã được diễn ra. Các em đã gấp trái tim và phát biểu cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bằng tiếng Nhật.

Các em cảm thấy như thế nào khi nói ra cảm xúc của mình bằng tiếng Nhật ? có thấy thú vị khi gấp Origami không ?

Lần tới khi đến Nhật Bản, chúng ta hãy lại cùng nhau gấp Origami nhé ! Hi vọng rằng các em có thể sớm đến Nhật Bản.