Lễ hội Ryogoku | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.09.19 Tokyo

Lễ hội Ryogoku

Lễ hội Ryogoku

Học sinh trường MANABI đã tham gia lễ hội Ryogoku.
Các bạn đã cùng nhau khiêng  MIKOSHI (miếu thờ).