Chuyên san MANABI số 99 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.08.02 All

Chuyên san MANABI số 99

Chuyên san MANABI số 99 cuối cùng đã hoàn thành. Tờ chuyên san này sẽ giới thiệu về một số lễ hội và các hoạt động ngoại khóa của Học viện Nhật ngữ MANABI, xin mời mọi người cùng đón xem !