Đoàn thực tập sinh chuyên ngành sư phạm đến từ trường Đại học Nishogakusha, Phân viện Tokyo | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.08.30 Tokyo

Đoàn thực tập sinh chuyên ngành sư phạm đến từ trường Đại học Nishogakusha, Phân viện Tokyo

Hàng năm vào hè, các thực tập sinh chuyên ngành sư phạm của trường Đại học Nishogakusha sẽ đến thực tập tại Học viện Nhật ngữ MANABI.

Vì vậy, trong khoảng thời gian này các em cũng sẽ cảm nhận được bầu không khí khác thường trong mỗi buổi học.

Các giáo sinh sẽ kiến tập trong vòng một tuần, và vào buổi cuối cùng sẽ được thực hành giảng dạy thực tế với các em du học sinh.