Chuyên san MANABI kỳ 105 đã được phát hành | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2024.01.31 All

Chuyên san MANABI kỳ 105 đã được phát hành

Chuyên san MANABI kỳ 105 đã được phát hành.
Nội dung chuyên san bao gồm những hoạt động của nhà trường trong thời gian vừa qua.
Nhất định hãy xem thử nhé.