หนังสือพิมพ์ MANABI ฉบับที่ 105 ได้ตีพิมพ์ออกมาเเล้ว | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2024.01.31 All

หนังสือพิมพ์ MANABI ฉบับที่ 105 ได้ตีพิมพ์ออกมาเเล้ว

หนังสือพิมพ์ MANABI ฉบับที่ 105 ได้ตีพิมพ์ออกมาเเล้ว
ฉบับนี้ได้รวบรวมกิจกรรมของโรงเรียนไว้
เชิญดูได้เลย!