Đối với các em học sinh đang chờ nhập cảnh : Nhà trường có mở lớp học trực tuyến dành riêng cho các em có nguyện vọng tiến học lên cao học. | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.09.06 All

Đối với các em học sinh đang chờ nhập cảnh : Nhà trường có mở lớp học trực tuyến dành riêng cho các em có nguyện vọng tiến học lên cao học.

Tại Học viện Nhật ngữ MANABI, có mở lớp học trực tuyến dành riêng cho các em có nguyện vọng tiến học lên cao học, đối tượng tham gia dành cho các học viên đang chờ nhập cảnh vào Nhật.

① Hướng dẫn Lộ trình tiến học, Khái quát, hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị.

②Hướng dẫn chuẩn bị viết kế hoạch nghiên cứu, liên lạc với giáo sư qua email.

③Viết kế hoạch nghiên cứu, tìm hiểu và nghiên cứu tham khảo các tài liệu viết trước.

Khi học lên cao học, đề tài nghiên cứu và ngành học của các em sẽ khác nhau, do đó nội dung hướng dẫn cho các em cũng có sự khác biệt, việc thảo luận và nghe ý kiến của từng cá nhân là điều rất quan trọng.

Do ảnh hưởng của dịch bênh Corona nên việc chuẩn bị tiến học dù ở đâu cũng gặp khó khăn, nhưng tại Học viện Nhật ngữ MANABI chúng tôi sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất để các em có thể đạt được mục tiêu của mình.