Giới thiệu việc thiết lập cửa đối ứng trực tuyến, hỗ trợ trong học tập của MANABI | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.09.06 All

Giới thiệu việc thiết lập cửa đối ứng trực tuyến, hỗ trợ trong học tập của MANABI

Học viện Nhật ngữ MANABI, đã thiết lập cửa đối ứng trực tuyến dành cho các học viên đang theo học, và đang chờ nhập cảnh vào Nhật Bản.
Tại đây các em có thể nhận được nhiều sự tư vấn khác nhau như các vấn đề liên quan đến tiến học, cách học tiếng Nhật hiệu quả.
Hiện nay có nhiều sinh viên quốc tế đang chờ nhập cảnh vào Nhật Bản, không để ước mơ và kế hoạch du học của các em bị trì hoãn. Học viện Nhật ngữ MANABI sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất để các em có thể thực hiện được ước mơ của mình.