PHÂN VIỆN TOKYO THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH ĐẾN TRƯỜNG(2021/7/26-8/16) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.07.27 Tokyo

PHÂN VIỆN TOKYO THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH ĐẾN TRƯỜNG(2021/7/26-8/16)

Gửi tới các em học sinh đang theo học tại học viện nhật ngữ manabi phân viện tokyo

Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 tất cả các lớp học sẽ chuyển sang học trực tuyến. Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 sẽ không có giờ học, do bước vào kỳ nghỉ hè.