Các em học sinh trường MANABI đã tham gia hoạt động W1SHRIBBON | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.07.14 Tokyo

Các em học sinh trường MANABI đã tham gia hoạt động W1SHRIBBON

Ngày hôm, các em học sinh đại diện của nhà trường đã đến tháp Tokyo SkyTree để treo lên những dải ruy băng có viết những điều ước, mong muốn của các em. Hi vọng rằng các điều ước, mong muốn đó đều trở thành sự thật !
Thời tiết ngày hôm nay không được đẹp lắm, nhưng đó là một ngày vui khi các em lần đầu tiên được nhìn thấy tháp Sky Tree.