Phân viện Tokyo tổ chức hội thảo web bina để PR về chương trình học ngắn hạn. | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.07.14 Tokyo

Phân viện Tokyo tổ chức hội thảo web bina để PR về chương trình học ngắn hạn.

Phân viện Tokyo đã tổ chức thành công hội thảo web bina. Chủ đề lần này là dùng giấy gấp Kabuton và Shuriken. Ngoài các bạn đến từ nước Nga, Indonesia, Mexico đã tham gia, còn có các bạn học sinh Trung Quốc đang theo học tại Phân viện Tokyo cũng rất hào hứng tham gia cùng. Chủ đề gấp giấy lần này tương đối khó, nhưng các bạn đã làm rất tốt.