Trường Đại học Seisen ( Đại học Nữ Sinh) đã tới tham quan lớp học tại Phân viện Tokyo | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.06.07 Tokyo

Trường Đại học Seisen ( Đại học Nữ Sinh) đã tới tham quan lớp học tại Phân viện Tokyo

Có 15 Sinh viên đến từ Đại học Seisen đã đến tham quan lớp học, lần tham quan này được chia vào 5 lớp, các bạn sinh

viên đã vào lớp học và trả lời các câu hỏi, giao lưu với các em học sinh rất vui vẻ và nhiệt tình.