เยี่ยมชมชั้นเรียน ・ มหาวิทยาลัยเซเซ็น (สาขาโตเกียว) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.06.07 Tokyo

เยี่ยมชมชั้นเรียน ・ มหาวิทยาลัยเซเซ็น (สาขาโตเกียว)

นักศึกษาจำนวน 15 คน จากมหาวิทยาลัยเซเซ็นมาเยี่ยมชมชั้นเรียนของโรงเรียนเรา

ครั้งนี้นักศึกษาถูกเเบ่งออกเป็น 5 ชั้นเรียน เพื่อเข้าร่วมในชั้นเรียนเเละตอบคำถามของนักเรียน เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานมากๆเลย