Hội thi thể thao (Phân viện Nagano)2017 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2017.09.05 Nagano

Hội thi thể thao (Phân viện Nagano)

Hội thi thể thao đã được tổ chức ngày 1 tháng 9. Có nhiều môn thi,

các bạn đã hỗ trợ lẫn nhau và cố gắng hết sức mình.