japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.08.19 Tokyo

PHÂN VIỆN TOKYO THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH ĐẾN TRƯỜNG(2021/8/23-8/27)

Gửi tới các em học sinh học tại Phân viện Tokyo

Từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 các lớp vẫn tiếp tục duy trì việc học trực tuyến.

Các em hãy lưu ý hết sức trong cuộc sông sinh hoạt thường ngày để hạn chế bị lây nhiễm !

Rửa tay và súc miệng thường xuyên là các biện pháp phòng tránh cơ bản.