Vào ngày 19 tháng 08 năm 2021 đã diễn ra buổi lễ ký kết Thỏa thuận Trao đổi Hợp tác Giáo dục với Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn tại Việt Nam | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.08.24 All

Vào ngày 19 tháng 08 năm 2021 đã diễn ra buổi lễ ký kết Thỏa thuận Trao đổi Hợp tác Giáo dục với Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn tại Việt Nam

Vào ngày hôm nay, Học viện Nhật Ngữ MANABI đã ký kết Trao đổi Hợp tác Giáo dục với Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn.
Trong tương lai, nhà trường sẽ liên kết với trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn nhằm thúc đẩy, năng động hóa mối quan hệ giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần xúc tiến cho sự phát triển của cả hai quốc gia thông qua nhiều hình thức đa dạng như tăng cường giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam.
Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, dù không thể tổ chức buổi lễ ký kết theo hình thức gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên buổi lễ đã được tổ chức thông qua hình thức liên kết trực tuyến giữa 3 địa điểm gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Nagano và Thành phố Tokyo.
Về phía nhà trường, đây là lần đầu tiên tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác thông qua hình thức trực tuyến nhưng với sự kết hợp từ trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn, buổi lễ đã được diễn ra trong không khí hòa nhã, thân thiện.