PHÂN VIỆN TOKYO THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH ĐẾN TRƯỜNG(2021/8/30-9/3) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.08.25 Tokyo

PHÂN VIỆN TOKYO THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH ĐẾN TRƯỜNG(2021/8/30-9/3)

Gửi tới các em học sinh học tại Phân viện Tokyo

Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 các lớp vẫn tiếp tục duy trì việc học trực tuyến.

Các em hãy lưu ý hết sức trong cuộc sông sinh hoạt thường ngày để hạn chế bị lây nhiễm !

Rửa tay và súc miệng thường xuyên là các biện pháp phòng tránh cơ bản.