อัพเดทกำหนดการวิทยาเขต MANABI โตเกียว (2021/7/26-8/16) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.07.27 Tokyo

อัพเดทกำหนดการวิทยาเขต MANABI โตเกียว (2021/7/26-8/16)

27 กรกฎาคม 2021
สถาบันภาษาต่างประเทศ MANABI นักเรียนโรงเรียนโตเกียว
ถึงนักเรียน
26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม วิชาเรียนทั้งหมดจะสอนทางออนไลน์ 7 - 16 สิงหาคม ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นวันหยุดฤดูร้อน