「กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุุ่น การพับกระดาษ สาขาโตเกียว」 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.05.24 Tokyo

「กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุุ่น การพับกระดาษ สาขาโตเกียว」

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุุ่น สำหรับนักเรียนปัจจุบันที่โรงเรียนในเเต่ละชั้นเรียนได้เรียนการพับดอกไฮเดรนเยีย หมวกสวมป้องกัน เรือ ปลา เเละนกกระเรียน ส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์ ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมสอนการพับทางออนไลน์ด้วย