หนังสือพิมพ์ MANABI ฉบับที่ 104 ได้ตีพิมพ์ออกมาเเล้ว | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2023.11.21 All

หนังสือพิมพ์ MANABI ฉบับที่ 104 ได้ตีพิมพ์ออกมาเเล้ว

หนังสือพิมพ์ MANABI ฉบับที่ 104 ได้ตีพิมพ์ออกมาเเล้ว
ฉบับนี้ได้รวบรวมกิจกรรมของโรงเรียนไว้
เชิญดูได้เลย!